הצהרת נגישות

רמת נגישות האתר
האתר מונגש בעזרת תוספי נגישות ועריכת קוד האתר בהתאמה להנחיות לנגישות תכנים באינטרנט
כמפורטים בקישור בקישור הנ”ל לרמה AA (WCAG 2.0).

כיצד פועלת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה.
לחיצה על התפריט מאפשרת את פתיחת כפתורי ההנגשה.
יש לבחור את הנושא המבוקש בתפריט ולהמתין לטעינת הדף.

מה ניתן למצוא בתפריט ההנגשה?

 • מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת.
 • התאמת אתר עבור טכנולוגיות הקראת מסך מסייעות.
 • הגדלת פונט האתר למספר גדלים שונים.
 • עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים.
 • שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה.
 • שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר.
 • התאמת אתר לעיוורי צבעים.
 • הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או ללבן.
 • הגדלת התצוגה לכ 200%
 • הדגשת קישורים באתר
 • הדגשת כותרות באתר
 • הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות
 • הצהרת נגישות
 • שליחת משוב נגישות (כחלק מהצהרת הנגישות)

משוב:
במידה ונתקלתם בחלק ממבנה ו/או תוכן האתר, אשר מגביל את נגישותכם אליו,
אנא כתבו אלינו לכתובת דוא”ל     info@orm.org.il 


הבהרה:
אנו עושים מאמצים ככל הניתן על מנת לאפשר גלישה נגישה בכל דפי האתר.
אנו בתהליך מתמשך ובמאמצים לשפר את נגישות האתר באופן מיטבי , ככל האפשר.
יתכן ויתגלו באתר דפים שההנגשה בהם טרם הושלמה, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים על מנת להנגיש אותם.
אנו ממשיכים במאמץ מתמיד לשפר את רמת נגישות האתר ,וזאת על מנת לאפשר שימוש באתר לכלל הגולשים,
לרבות אנשים עם מוגבלויות.